Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

V varnih rokah najboljših strokovnjakov za kibernetsko varnost.

naslovna_2_colors

Kdo smo?

V podjetju Triverto smo združil moči podjetij Diverto, SRC in T-2. Združujemo strokovnjake z vrhunskim tehničnim znanjem in strastjo do kibernetske varnosti.

Zaposleni

Imamo visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov, kar dokazujejo naše reference in certifikati.

Certifikati

Naši strokovnjaki se ponašajo z znanji naslednjih certifikacijskih ustanov: ISACA (CISM, CISA, CRISC), SANS, OFFENSIVE SECURITY (OCSP) (ISC)2 ...

Stranke

Podjetja, institucije in druge ugledne organizacije, ki se zavedajo pomena kibernetske varnosti in slednjo dojemajo kot konkurenčno prednost ...

Svetovanje

Največjo pozornost namenjamo ljudem, procesom in tehnologiji, s čimer želimo vaši organizaciji zagotoviti nadzor nad podatki in zaščito ključne informacijske infrastrukture.

Upravljanje in skladnost

Svetujemo vam kako povečati varnost poslovanja preko prepoznavanja vaših šibkih točk, merjenja in upravljanja tveganj ter doseganja skladnosti s standardi in zakonodajo.

Zunanje izvajanje

Številnim organizacijam primanjkuje osebja z izkušnjami na področju informacijske varnosti, zato težko ostajajo skladne s predpisi, standardi in dobrimi praksami. Zato ponujamo storitve »CISO as a service« ...

Ozaveščanje o kibernetski varnosti

Naša usposabljanja so prilagojena naročniku. Ponujamo tako izobraževanja namenjena strokovnemu kadru, kot tudi seminarje in delavnice o splošnem ozaveščanju o kibernetski varnosti.

Storitve in rešitve

Ste pripravljeni na kibernetski napad?

Naša certificirana ekipa vam zagotavlja širok nabor rešitev za kibernetsko varnost, ustvarjenih za zaščito vašega podjetja in zmanjšanje škode.

Varnostno operativni center

VOC (oziroma angleško SOC) je centralizirana rešitev odgovorna za neprekinjeno spremljanje, ocenjevanje in zaščito podjetij pred kibernetskimi napadi.

Odzivanje na kibernetske napade

V primeru kibernetskega napada je hiter in strokoven odgovor ključen za omejevanje škode.

Vdorna testiranja


Izvajamo celovite preglede z oceno stanja informacijske varnosti vaše organizacije.