Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Naše storitve

Svetovanje

Upravljanje in skladnost
Največjo pozornost namenjamo ljudem, procesom in tehnologiji, s čimer želimo vaši organizaciji zagotoviti nadzor nad podatki in zaščito ključne informacijske infrastrukture. Svetujemo vam kako povečati varnost poslovanja preko prepoznavanja vaših šibkih točk, merjenja in upravljanja tveganj ter doseganja skladnosti s standardi in zakonodajo. Storitve, ki jih nudimo, so raznolike: od izdelave strategije informacijske varnosti, revizijskih pregledov ter izvedbe ocene tveganj in priprave procesa upravljanja s tveganji.
Zunanje izvajanje
Številnim organizacijam primanjkuje osebja z izkušnjami na področju informacijske varnosti, zato težko ostajajo skladne s predpisi, standardi in dobrimi praksami. Zato ponujamo storitve »CISO as a service«, kjer naši strokovnjaki pomagajo pri pripravi in dokumentiranju ustreznih tehničnih in organizacijskih kontrol.
Ozaveščanje o kibernetski varnosti
Naša usposabljanja so prilagojena naročniku. Ponujamo tako izobraževanja namenjena strokovnemu kadru, kot tudi seminarje in delavnice o splošnem ozaveščanju o kibernetski varnosti.
// Naše storitve

Storitve in rešitve

01
Varnostno operativni center
VOC (oziroma angleško SOC) je centralizirana rešitev odgovorna za neprekinjeno spremljanje, ocenjevanje in zaščito podjetij pred kibernetskimi napadi.

Naš center vsakodnevno nadzira vaše omrežje. Pokrivamo tri glavne dele SOC-a: uvajanje varnostnih rešitev, razvoj procesov ter zagotavljanje osebja za izvedbo varnostnih postopkov. VOC omogoča pravočasno zaznavo zunanjih in notranjih groženj z izboljšanim odkrivanjem neželenih dogodkov in odzivanjem, forenzične sposobnosti ter splošno preprečevanje neželenih dogodkov.
02
Odzivanje na kibernetske napade
V primeru kibernetskega napada je hiter in strokoven odgovor ključen za omejevanje škode.

Naša strokovnjaki vam zagotavljajo najkrajši odzivni čas, koordiniranje in izvedbo kompleksnih forenzičnih storitev, ohranitev podatkov z odpravo posledic neželenih dogodkov na področju kibernetske varnosti. Storitve vam zagotavljamo na vseh ravneh šeststopenjskega postopka odzivanja na neželene dogodke: priprava, odkrivanje in prepoznavanje, zajezitev, sanacija, obnova, uporaba pridobljenih izkušenj. Naš končni cilj je, da vam omogočimo nadaljevanje poslovanja – takoj ko je to mogoče.
support1
03
Vdorna testiranja
Izvajamo celovite preglede z oceno stanja informacijske varnosti vaše organizacije.

Nabor vključuje ocene ranljivosti ter vdorne teste spletnih in mobilnih aplikacij, infrastrukture, opreme za internet stvari (IOT) in industrijskih nadzornih sistemov (ICS). Storitve vključujejo teste socialnega inženiringa, ustvarjanje tako imenovanih ekip »red team« in »purple team« ter številne analitične postopke.


Imate vprašanje?